background
Neler Yapıyoruz ?

Zemin Sondajı

Zemin ve temel etüt çalışmaları yürürlükteki son genelgeler kapsamında (TBDY 2018) arazinin jeolojık olarak karakterize edilmesi ve Bina-Zemin ilişkisinin doğru kurulabilmesi için yapılan etütlerdir.

Zemin Etüdü bir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu çalışmaları farklı yöntemler ile yapılır. Zemin etüdü çalışmalarında yararlanılan yöntemlerinden bazıları şu şekilde sıralanıyor;

Sondaj, Sismik, Elektrik, Manyetik, Elektromanyetik, Gravite, Radyoaktivite etütlerdir. Bu farklılıklar, çalışmanın yapılma amacına, zemin cinsine ve projeye göre meydana geliyor.