background
Neler Yapıyoruz ?

JET GROUT

Sıvılaşma riski başta olmak üzere zemin ıslahı-zemin güçlendirilmesi gerekli alanlarda Uygun proje ve koşullarda Çimento-Su-Kimyasal karışımın yeraltına uygun basınçlarla verilmesidir

Taşıma gücü yetersiz zeminlerin, üzerine betonarme veya çelik yapıların yapılmasına elverişli hale getirilmesi amacıyla, su ve çimento karışımının, basınçlı hava ile zemine enjekte ederek zemin özelliklerinin iyileştirilmesidir.