background
Neler Yapıyoruz ?

İmar Planına Esas Jeolojık Etütler

Plansız alanların imar planlarının yapılması veya Plan tadilatlarının yapılmasına esas bölgenin Jeolojık-Jeoteknik etütlerinin yürürlükteki genelgelere göre hazırlanıp Jeolojık haritalandırmalarının yapılarak kurum onayına sunulduğu çalışmadır

İmar planı hazırlanacak alanlarda yerleşim açısından Doğal afet ve jeolojik sakıncaların bulunup, bulunmadığının varsa alınabilecek önlemlerinin araştırılması çalışmalarını kapsar. Bu çalışmalarda Etüt alanının morfolojisi, jeolojik özellikleri , zemin durumu, sıvılaşma ve çökme potansiyel riskleri, eğimli alanlarda yamaç stabilitesi, doğal afet ve deprem durumu, yer altı, yer üstü su durumu, jeofizik veri özellikleri ve tüm bu veriler kullanılarak yapılaşma yönünden yerleşime uygunluk değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.