background
Neler Yapıyoruz ?

Geoteknik Projelendirme

Bina-Zemin / Temel-Zemin ilişkisini birlikte değerlendirerek sağlıklı yapılaşmanın yapılabilmesi için bu ilişkilerin yorumlandığı, gerek görüldüğünde uygun iyileştirilme çalışmalarının projelendirilerek sunulduğu çalışmalardır.

İnceleme alanında yapılan zemin araştırmaları göz önünde bulundurularak sahanın mevcut zemin profili ve jeolojik özellikleri, inşa edilecek yapının mühendislik özellikleri, stabilite değerlendirmeleri, zemin taşıma gücü, oturma tahkiki, yatak katsayıları, sıvılaşma tahkikleri, dinamik parametreler, depremsellik, yapılacak temel kazısı için alınması gereken önlemler irdelenerek ekonomi ve güvenlik dikkate alınarak uygulanacak zemin iyileştirme/iksa/temel altı kazık sisteminin hesabının yapılması ve projelendirilmesidir.