background
Neler Yapıyoruz ?

Ayrıntılı Jeoteknik Etüt (Aje)

Plansız alanların imar planlarının yapılması veya Plan tadilatlarının yapılmasına esas bölgenin Jeolojık-Jeoteknik etütlerinin yürürlükteki genelgelere göre hazırlanıp Jeolojık haritalandırmalarının yapılarak kurum onayına sunulduğu çalışmadır.

Ayrıntılı Jega yani jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlarda yapılacak jeolojik etütler arasında: tehlike analizleri, sondaj ve laboratuvar deneyleri ile bahse konu alanın yerleşime uygunluk değerlendirmesi yer alıyor. Genelgede, yerleşime uygun olmayan alanların kapsam içine dahil edilmesi ve bunun için belediye imar planı sınırları dışında kalan bölgelerin mevzi imar planı kapsamına alınması hükme bağlanmış.